Ved kirkene er det satt opp et skilt med kart og bilder som viser veier, stier og attraksjoner for vandring i Kvernes kulturområde. Her er det også en stor parkeringsplass. Kvernes kulturområde har et landskap preget av eldre spor etter bosetning med bl.a. flere gravfelt. Her det det en merket sti hvor man kan se en del av disse sporene. Hvert år arrangeres det også en kulturvandring med guide her.

Fra Bådalen går en en gammel kirkesti over fjellet til Kvernes. Dette var veien til gudstjenester, barnedåp, bryllup m.m. ved kirken på Kvernes. Langs kirkestien finner man flere gamle minner, bl.a. et gravfelt med graver fra bronsealder og jernalder. Hvert år arrangeres det en vandring fra Bådalen over fjellet til Gamle Kvernes bygdemuseum.

Langs kulturstien fra Borgstua til sjøavdelingen ved Gamle Kvernes bygdemuseum, ligger Gapahuken. Her er det trivelig å sitte og nyte panoramautsikten til fjord og fjell.

kulturvandring 005kulturvandring 004