I 2018 ble Kvernes en del av Kystpilegrimsleia, som nøkkelsted og en del av en kulturhistorisk reise langs kysten fra Rogaland opp til Nidaros/Trondheim. Borgstua, med sin historiske atmosfære, er et naturlig sted for overnatting i Kvernes kulturområde.