Med sin beliggenhet, har museet et naturlig fokus på samspillet mellom kyst og land. Her er det en omfattende samling fra fiskebondens liv og virke, fra setras produksjon og mattradisjoner. Det er også en arkeologisk avdeling med funn fra steinalder, brosealder og jernalder. Ved sjøkanten ligger museets sjøavdeling med bl.a. Prestgardsnaustet, som ble bygd i 1791.